Information om inglasning av balkongerna som vetter mot stationen

Balkongerna i äldre delen som vetter mot stationen ska inglasas av SL. Det styrelsen vet, är att SL:s bygglov för inglasning av balkonger kommer att skickas in inom kort till Täby kommun. När bygglovet beviljats kommer SL kontakta lägenhetsinnehavarna.