Öppet hus och ärenden till ordinarie föreningsstämma

Fika med styrelsen

Lördagen den 8 februari klockan 12.00-15.00 bjuder styrelsen in till öppet hus i styrelsens lokal på Korsvägen 18 för att ge alla boende möjlighet att träffa styrelsen samt att få svar på de frågor man som boende i föreningen eventuellt har. Styrelsen bjuder på enklare fika.

Ärenden till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen planerar att hålla ordinarie föreningsstämma i början eller mitten av maj månad. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att medlem som önskar anmäla ärenden till stämman ska göra detta senast den 1 mars 2014.

Ur stadgarna:

28 § Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.”

Ärenden kan anmälas per epost, info@hostfibblan8.se, läggas i föreningens brevlåda på Korsvägen 18 eller skickas till:

Brf Höstfibblan 8
c/o ISS Facility Services AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm

Medlemmar kommer att kallas till föreningsstämman i enlighet med stadgarna, d v s mellan två och fyra veckor före stämman genom utdelning eller postbefordran.

Valberedning

Vill du vara med och påverka och utveckla Brf Höstfibblan 8? Det behövs alltid engagerade medlemmar till styrelsen. Som medlem i styrelsen medverkar du i det intressanta arbetet med planering och problemlösning av bostadsrättsföreningens små och stora frågor, samtidigt som du umgås med och lär känna dina grannar mer. Om du har kunskaper inom exempelvis ekonomi, juridik, byggnadsteknik eller förvaltning kan du även vara en stor tillgång i de delar av styrelse- och förvaltningsarbetet som annars ofta hanteras av externa parter.

Är du intresserad, tveka inte att kontakta valberedningen antingen på valberedning@hostfibblan8.se eller genom att lägga ett brev i föreningens brevlåda.

 

Styrelsen Brf Höstfibblan