Årsstämma den 1 juni

Den 1 juni planerar vi ha årsstämma i Grindtorpskyrkan kl 18:30. På grund av rådande situation kan datum för årsstämman komma att senareläggas. Eventuell senareläggning av årsstämma kommer meddelas på hemsidan.

Information från Höstfibblans valberedning!

Valberedningens uppgift är att tillse bostadsrättsföreningens behov av en väl fungerande styrelse med rätt sammansättning och hänsyn tagen till kompetens och erfarenheter. Kom med dina synpunkter! Vad behöver särskilt tänkas på? Har Du förslag till förändringar? Skicka dina synpunkter, förslag och önskemål senast 30 mars till valberedning@hostfibblan8.se Du kan även lämna förslag i ett förseglat […]

Brandsäkerhet

Julen står för dörren och det är inte bara mysfaktorn som ökar med tända ljus, julgran och annat julpyssel. Tyvärr ökar även brandrisken och därför vill vi informera om Brandskyddsföreningens hemsida där ni kan hitta tips för att förhindra bränder. www.brandskyddsforeningen.se

Information – Parkeringsplats med laddbox

Om du har elbil eller en pluginhybridbil och vill få tillgång till en plats med laddbox kontaktar du föreningens förvaltare och anmäler ditt intresse för parkeringsplats med laddbox. Det är förvaltaren som administrerar föreningens parkeringsplatser. Du som har en parkeringsplats med laddbox men inte utnyttjar el från laddboxen kan i ett senare skede komma att […]

Nytt städbolag

Fastighetsägarnas städbolag kommer att ta över städningen av trapphusen från och med oktober 2020.

Glasåtervinning

Föreningen har glassortering för samtliga medlemmar och hyresgäster som bor i Höstfibblan8. Glassorteringen finns i soprummet på Kanalvägen 18-20 (gamla delen) samt i elavfallsrummet i valvet mellan Korsvägen 26 & 28 (nya delen). Vi vill också passa på att be alla om att hjälpas åt att se till så att vi har rena och fina […]

Elen avstängd den 4 juni 2020

Elen kommer vara avstängd på  Korsvägen 26, 28 och 30 mellan kl 13-15  den 4e juni 2020. För eventuella frågor kontakta vår fastighetsförvaltare.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 27 maj 2020

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 (Corona) så har Riksdagen antagit en lag som temporärt ska underlätta för bl.a. bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras. Flera av medlemmarna i Brf Höstfibblan 8 ingår i Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupp (70+ år). I den uppkomna […]